YB Stash Co.

CBD for Skincare

Hemp Bar hbc.jpg

Hemp Bar

17.99
Goats Milk Bar lav.jpg

Goats Milk Bar

17.99
Nourish Shave Soap

Nourish Shave Soap

19.99
CBD Beard Oil bo.jpg

CBD Beard Oil

20.00
Lip Polish stlp.jpg

Lip Polish

13.99
 Lip Butter stlb.jpg

Lip Butter

13.99
Lip Therapy

Lip Therapy

13.99
Chill Bombs sand.jpg

Chill Bombs

12.50
Lotion

Lotion

from 29.99
Signature Spa Box basket1.jpg

Signature Spa Box

from 244.99
Massage Oil

Massage Oil

from 29.99
Skin Detox Salve

Skin Detox Salve

from 30.00